Close

Nabízené nebo připravované semináře

Pokud není u semenáře momentálně uveden žádný termín, nechte si zaslat informaci

Nadpis vaší služby

Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.

Nadpis vaší služby

Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.

Nadpis vaší služby

Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.

Možnosti konzultací a ceník

JEDNORÁZOVÉ KONZULTACE

Chcete se dozvědět bližší informace o této tematice a nalézt nový pohled na vaši situaci a možné řešení? Konzultace je dvouhodinová, abychom měli dostatek času na probrání vaší situace a vytvoření návrhu pro její řešení.

Cena: 1.500,-Kč/hod.

Nadpis vaší služby

Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.

Nadpis vaší služby

Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Co vlastně znamená vyšší citlivost?

Lidé nadaní vyšší citlivostí vnímají okolní vlivy s vyšší intenzitou než ostatní a často i více vlivů najednou. Vyšší citlivost neznamená, že tito lidé jsou přecitlivělí slaboši, jsou to lidé, kteří intenzivněji vnímají jak pozitivní tak negativní vlivy, které na ně působí. Vyšší citlivost lze tedy chápat jako větší vnímavost. Existuje názorný příměr, jak si vnímání člověka s vyšší citlivostí představit. Člověk s běžnou citlivostí si naladí rádio na požadovanou stanici, kterou chce poslouchat a požadovanou hlasitost (např. na stupeň 7) a tak i rádio poslouchá.
Pokud by to stejné udělal člověk nadaný vyšší citlivostí, bude slyšet více stanic najednou a navíc hlasitěji. Takový způsob vnímání může být velmi náročný a zatěžující. Je to dáno tím, že mozek vysoce citlivých lidí vyrábí více neurotransmiterů a proto přenáší více vzruchů najednou a intenzivněji. Vysoce citlivý člověk nemůže svoje vnímání jen tak jednoduše změnit, i když by si to často přál, může se s ním ale naučit fungovat tak, aby ho co nejméně zatěžovalo, a využívat především výhody své citlivosti.


Existují různé druhy citlivosti?

Vyšší citlivost se může projevovat jako vyšší senzitivita – tzn. intenzivnější vnímání některými (nebo všemi pěti) smysly – zrakem, sluchem, čichem, hmatem a chutí. Druhou možností je vyšší senzibilita. Tito lidé mohou intenzivněji vnímat emoce, nálady nebo i energie jiných lidí a okolí – např. energii barev. Není výjimkou, že se u vysoce citlivých lidí projevuje kombinace obou druhů vyšší citlivosti. Intenzita vnímání a kombinace druhů citlivosti je individuální, tzn. co jednomu už vadí, druhý ještě v pohodě zvládá a naopak. Nelze tedy přesně popsat jednu šablonu, podle které všichni vysoce citliví lidé reagují. Tady platí víc než kde jinde, že každý jsme jedinečný.

Jak se vyšší citlivost získá?

Vyšší citlivost může být vrozená nebo získaná. Vrozená citlivost je genetická záležitost, většinou někdo z předků byl také vysoce citlivý. Spouštěčem získané vyšší citlivosti mohou být nějaké nepříjemné zážitky v dětství, např. pokud je někdo v dětství dlouhodobě vystavován fyzickým trestům nebo psychickému tlaku nebo pokud v životě zažije nějakou extrémně náročnou, stresující situaci.

Ne vždy musí jít o objektivně stresovou a ohrožující situaci, může to být například i narození mladšího sourozence, které najednou získá větší pozornost rodičů. Vždy jde ale o takové momenty, kdy dítě subjektivně ztratí pro něj potřebný pocit lásky, přijetí a bezpečí, a o to, jak silné emoce v té situaci prožije a jaké programy pro svůj další život si vytvoří.

Může také dojít k tomu, že již vrozená citlivost se ještě více posílí těmito následnými negativními zážitky. Nervový systém těchto lidí pak pracuje s daleko vyšší intenzitou, je neustále v napětí, protože se snaží svého majitele před dalšími podobnými zážitky ochránit.


Není to jen zase nějaký výmysl a módní výstřelek?

To, že téma vyšší citlivosti není žádný současný výmysl, dokazují práce a výzkumy mnoha vědců, psychologů i lékařů. Zatím, bohužel, převážně v zahraničí. V angličtině je takový člověk označován jako Highly Sensitive Person (HSP), v německy mluvících zemích jsou tito lidé nazýváni Hochsensible Menschen. První rozsáhlejší vědecký průzkum na toto téma provedla psycholožka Dr. Elaine Aron společně se svým mužem v devadesátých letech minulého století na univerzitě v Kalifornii. V současné době probíhají výzkumy tohoto tématu na více než padesáti univerzitách po celém světě.
 Podle celosvětových výzkumů se tato problematika týká přibližně 10-20 % populace, a to jak žen, tak i mužů. To už rozhodně není zanedbatelné číslo. Procento se může lišit v různých zemích a podnebních pásmech.

Musí všichni vysoce citliví lidé vnímat toto své nadání jako přítěž?

Ti lidé, kteří se narodí s vyšší citlivostí, ale nesetkají se v dětství s nějakým závažnějším problémem a jejich citlivost je     v rodině považována za normální a není zpochybňována, většinou ve své citlivosti žádný závažný problém nevidí a umí ji i správně využívat.

 Často se ale stává, že pro rodiče, kteří sami vysoce citliví nejsou nebo nemají o této problematice žádné informace, je chování jejich dětí nepochopitelné a nevědí si s ním rady. Pokud okolí vnímání a chování těchto dětí zpochybňuje např. slovy: „Nepřeháněj! Nevymýšlej si! To ti nevěřím. Jsi nějaká/ý přecitlivělá/ý. Neber se tak vážně…“, je dost pravděpodobné, že tito lidé budou mít v dospělosti problém svoji citlivost přijmout a vyrovnat se s ní. Budou se chtít stále přizpůsobovat, aby nebyli jiní a tím nevyvolávali kritiku okolí. To může negativně ovlivňovat jejich sebevědomí a způsobovat i psychosomatické potíže.


Jsou doporučení na těchto stránkách vhodná jen pro vysoce citlivé lidi?

Většina doporučení, která pomohou vysoce citlivým lidem lépe zvládat jejich život, by určitě prospěla i lidem               s běžnou citlivostí. Mohou být něčím, co jejich život ještě zlepší a zpříjemní, ale běžně citliví lidé mohou dobře fungovat i bez nich.

Pro vysoce citlivé lidi jsou však zásady, které jim pomáhají vyšší citlivost zvládat, velmi důležité a jejich ignorování a popírání citlivosti může vést k dlouhodobým problémům.