Close

Nabízené nebo připravované semináře

Pokud není u semenáře momentálně uveden žádný termín, nechte si zaslat informaci

Nadpis vaší služby

Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.

Nadpis vaší služby

Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.

Nadpis vaší služby

Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.

Možnosti konzultací a ceník

JEDNORÁZOVÉ KONZULTACE

Chcete se dozvědět bližší informace o této tematice a nalézt nový pohled na vaši situaci a možné řešení? Konzultace je dvouhodinová, abychom měli dostatek času na probrání vaší situace a vytvoření návrhu pro její řešení.

Cena: 1.500,-Kč/hod.

Nadpis vaší služby

Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.

Nadpis vaší služby

Popisek služby, kterou chcete propagovat. Buďte struční, protože lidé nečtou, ale skenují text.

Velká citlivost = velký potenciál aneb silné stránky citlivých lidí

Možná zatím vnímáte především nevýhody vyšší citlivosti, a tak máte pocit, že vám komplikuje život. Ale vyšší citlivost nabízí svému majiteli i velký potenciál, spoustu silných stránek, které můžete začít více využívat a tím svůj život naopak zpříjemnit. Zajímá vás, které výhody to tedy jsou? I běžně citliví lidé mají některé z těchto silných stránek, ale u lidí s vyšší citlivostí se nejčastěji objevují v následující kombinaci:

Empatie a sociální cítění – vysoká potřeba harmonie vede k tomu, že se tito lidé snaží i k ostatním chovat s respektem, bez konfliktů a násilí. Přirozeně jsou ohleduplní, starostliví, ochotní a laskaví.
Jsou velmi dobrými posluchači a velmi dobře vnímají náladu druhých lidí. Zachytí i sebemenší nuanci a změnu v mimice, jen těžko jim můžete s úspěchem něco předstírat. Nemají potřebu se za každou cenu prosazovat, dokáží pochopit i názory jiných lidí a jsou velmi dobří vyjednavači, dokáží vytvářet příjemnou atmosféru i tam, kde je vyostřená situace. Bývají dobří usmiřovatelé, zprostředkovatelé a mediátoři. Schopnost empatie mohou také úspěšně využít např. jako lékaři, terapeuti, koučové,  poradci či sociální pracovníci.

Schopnost analýzy, vnímání detailů a organizační schopnosti – lidé s vyšší citlivostí dokáží velmi dobře analyzovat situaci. Na jednu stranu umí myslet komplexně v širších souvislostech a na druhou stranu neztrácejí smysl pro detail. Umí si stanovit priority, a přitom vidět jejich propojení, dokáží zohlednit většinou daleko více souvislostí. Komplexnost a prozíravost jim umožňuje například skvěle řídit projekty nebo organizovat velké akce.

Zvědavost, potřeba rozvoje a inovační schopnosti – citlivější lidé mají potřebu se stále vzdělávat, poznávat nové a propojovat získané vědomosti i mnohostranné talenty. Jejich smysly zpracovávají mnoho informací, znalosti se mezi sebou automaticky propojují a nové dovednosti se rychle rozvíjejí. Dobrá analýza a inovativní myšlení může být základem při hledání nových možností, potenciálů změn a nových, lepších řešení.

Smysl pro spravedlnost a etické hodnoty – více citliví lidé mají silně vyvinutý smysl pro spravedlnost, nedělá jim dobře, když je někomu ubližováno. Mají většinou jasně stanovené svoje životní hodnoty a ideály, ze kterých nehodlají slevovat, i když to může být nepraktické a ostatní to nemusí chápat. Život v souladu s vlastními hodnotami je pro ně důležitější než osobní prospěch za každou cenu. Mohou být dobrými soudci, advokáty, ale i lídry, učiteli a vychovateli. Svým chováním mohou být dobrým příkladem a inspirací pro ostatní.

Svědomitost a zodpovědnost – citlivé lidi není potřeba příliš kontrolovat, neumí dělat věci jen napůl, jsou pečliví a spolehliví. Kvalita jejich práce je pro ně velmi důležitá. Citlivost k nesrovnalostem jim pomáhá identifikovat případné chyby, vycítit rozpory a předcházet možným problémům a komplikacím. V týmu je pro ně důležitá loajalita, zodpovědnost a spolehlivost. Na čem se dohodnou, je pro ně závazné. Díky jejich spolehlivosti a zodpovědnosti s nimi druzí rádi spolupracují.

Vysoká intuice – většina citlivých lidí má už od dětství něco jako šestý smysl, vrozenou intuici, která pro ně může být velkým pomocníkem. Podaří-li se jim propojit mozek a intuici, dosáhnou daleko hlubšího pochopení situace a snadněji také nalézají řešení.

Kreativní myšlení, myšlení v obrazech – citliví lidé bývají velmi kreativní, mají potřebu něco vymýšlet a vytvářet. Jejich mozek pracuje na plné obrátky, často myslí v obrazech, každou myšlenku si hned umí živě představit a tím i prožít. Proto je pro ně důležité, aby svoji mysl zaměstnávali „pozitivními úkoly“.

Hloubka myšlenek a pocitů – své prožitky mají citlivější lidé propojeny s prožitou emocí, a proto si je dobře pamatují. Jsou velmi hloubaví, snaží se věcem přijít na kloub, pochopit jednání a chování druhých. Nedokáží být povrchní ve vztahu k druhým. Hodně vnímají, hodně přemýšlí, často se ptají a zajímají se o druhé. Většinou o věcech přemýšlejí déle a hlouběji než ostatní. Když už se pro něco nadchnou, dokáží nadchnout a inspirovat i druhé.

Intenzivnější vnímání základními smysly – tím, že citlivější lidé vnímají intenzivněji více smysly, mohou příjemné věci prožívat ještě silněji než ostatní. Mohou se intenzivně radovat např. z krásné hudby, výtvarného umění, krásy přírody, skvělého jídla, nádherných vůní nebo příjemných doteků.

Umělecký talent a estetické cítění – většina více citlivých lidí má právě díky intenzivnějšímu vnímání svými smysly nějaký umělecký talent, který má potřebu rozvíjet. Miluje umění a kulturu a má silně vyvinuté estetické cítění. Tito lidé se rádi obklopují pěknými věcmi a dokáží okolo sebe vytvořit hezké prostředí. Mají smysl pro krásu a vytříbený styl, na návštěvě u nich se budete většinou cítit velmi příjemně, což ještě umocní jejich přirozená pohostinnost a schopnost vytvářet příjemnou atmosféru.

Vnitřní síla – vysoce citliví lidé musejí díky vlastnostem svého nervového systému zvládat v průběhu dne více stresorů a podnětů a musí se vyrovnávat s některými nevýhodami vyšší citlivosti, a proto si většinou vybudují velmi silnou vůli a vytrvalost. Ve spojení s touhou stále na sobě pracovat a rozvíjet se pak tito lidé disponují určitou vnitřní silou, která se projevuje i navenek.

Smysl pro humor – schopnost zasmát se sám sobě i situaci, ve které se zrovna nacházíme, pomáhá zvládat i méně příjemné situace s nadhledem.

Schopnost nalézat řešení v krizových situacích – i když některé běžné denní situace mohou citlivější lidi přetěžovat, právě to, že jsou zvyklí snášet větší zátěž, jim v kombinaci s jejich schopností komplexního vnímání a silnou intuicí pomáhá v krizových situacích zachovat chladnou hlavu a akceschopnost. Intuitivně ví, jak správně jednat, a jsou schopni vést i druhé, kteří si najednou neví rady.

Z uvedeného výčtu nejčastěji se projevujících silných stránek více citlivých lidí je jasné, že vyšší citlivost není slabost, ale síla a výhoda, a že tedy není důvod se za svoji citlivost stydět a schovávat ji. Pokud se nejprve naučíte zvládat některé překážky, se kterými se díky své citlivosti potkáváte, můžete začít naplno využívat svůj „citlivý potenciál“.